Skip to content ↓

Sponsorzy

Informacje dla Partnerów i Sponsorów

Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie, starając się wypracować jak najlepsze i satysfakcjonujące warunki dla obu stron. Zależy nam na tym, aby stworzyć idealną przestrzeń do współpracy i możliwości sponsoringu wydarzeń zaplanowanych z okazji Jubileuszu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału dotyczy szerokiego spektrum tematycznego, od wielkoprzemysłowych technologii tradycyjnych materiałów ceramicznych i ich najnowszych generacji, do materiałów zaawansowanych, także w skali nano i mikro, na potrzeby różnych gałęzi przemysłu (budowlanego, energetycznego, lotniczego, paliwowego, komputerowego) oraz najnowszych technik badawczych i analitycznych.

Do współpracy zapraszamy firmy, organizacje i osoby indywidualne, chcące wesprzeć finansowo i rzeczowo organizację Brylantowego Jubileuszu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

prof. dr hab. inż. Jan Deja | Prodziekan Wydziału ds. Współpracy

Korzyści dla sponsora

Wartościowa grupa docelowa

Dopasowana do segmentu usług sponsora m.in.:

 • studenci AGH,
 • absolwenci AGH,
 • dziekani ogólnopolskich uczelni,
 • przedstawiciele władz uczelni,
 • pracownicy naukowi, badawczo-dydaktyczni AGH
 • przedsiębiorcy z szeroko rozumianej branży inżynierii materiałowej, w tym: 
 • technologii chemicznej, technologii materiałów budowalnych, szkła i powłok amorficznych oraz biomateriałów i kompozytów

Szeroki zasięg informacji o marce

Promocja różnorodnymi kanałami komunikacji w skali ogólnopolskiej.


Oferta dla Partnerów i Sponsorów

 • Umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu w materiałach promocyjnych (na zaproszeniach, programach dla studentów, pracowników AGH i członków ich rodzin, Dziekanów Inżynierii Materiałowej, Przedstawicieli Branżowych Firm) wysyłanych od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu.
 • Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Jubileuszu od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu.
 • Umieszczenie logo Sponsora i URL do strony WWW Sponsora na stronie internetowej Jubileuszu od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu.
 • Informacja o Sponsorze z podkreśleniem rodzaju sponsoringu w mediach społecznościowych (FB, IG).
 • Wystawienie ulotek reklamowych firmy w wyznaczonym miejscu w Budynku A0 i A3 podczas Inauguracji i Zjazdu Dziekanów.
 • Możliwość ustawienia informacji wizualnej typu rollup/stand w Budynku A0, w którym odbywa się Inauguracja.
 • Możliwość przygotowania materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) w celu stworzenia pakietów dla uczestników.
 • Możliwość przygotowania materiałów promocyjnych Sponsora w formie gadżetów (np. torby prezentowe, kubki, notesy, kalendarze, pendrive) w celu stworzenia zestawu prezentowego do pakietów dla uczestników na Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego. 
 • Możliwość przygotowania materiałów promocyjnych Sponsora w formie gadżetów (np. torby prezentowe, kubki, notesy, kalendarze, pendrive) w celu stworzenia zestawu prezentowego do pakietów dla uczestników na Bal Jubileuszowy.
 • Przekazanie jednego podwójnego zaproszenia na Bal Jubileuszowy.
 • Przekazanie jednego podwójnego zaproszenia na Koncert Jubileuszowy.
 • Umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu w prezentacji na Inauguracji w Budynku A0.
 • Umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu w prezentacji na Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów w Budynku A0.
 • Umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu w publikacji wydanej z okazji 75-lecia. 
 • Ustne podziękowanie dla Sponsora złożone przez Dziekana na Inauguracji, Koncercie w Budynku U2 i Zjeździe Dziekanów w Budynku A0.
 • Wyświetlanie filmiku/prezentacji Sponsora na telebimie w Budynku A3 oraz na stronie WWW Jubileuszu przez okres uzgodniony ze Sponsorem.
 • Możliwość organizacji konkursu dla uczestników Balu.

Konto bankowe

Konto bankowe w Banku Pekao S.A. Kraków
54 1240 6292 1111 0011 2126 6083

W nazwie przelewu proszę o wpisanie: 
wpłata zgodnie z umową sponsorską nr… lub darowizna na 75-lecie WIMiC

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
NIP: 6750001923
Regon: 000001577

Kontakt

Osoba odpowiedzialna za komunikację ze Sponsorami:

Dorota Tryjanowska | Biuro Dziekana

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, B-8 pok.0.27

tel. 12 617 24 50 lub 12 617 22 34

ceramika(at)agh.edu.pl 

Informacje o Jubileuszu

Więcej informacji o studentach, pracownikach, absolwentach, współpracy z biznesem oraz o działalności naukowo-badawczej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH można znaleźć na naszych serwisach internetowych, w mediach społecznościowych oraz kontaktując się z nami  bezpośrednio.

Serdecznie zapraszamy i już cieszymy się na możliwość współpracy z Państwem.

Stopka