Skip to content ↓

Samorząd Studencki

Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Głównym obowiązkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów jest reprezentowanie interesów studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Samorząd Studencki AGH opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, współorganizuje wydarzenia kulturalne, naukowe i sportowe. Podejmuje decyzje związane z rozdziałem środków na działalność studencką, posiada jedną piątą ciał kolegialnych uczelni (takich jak Senat lub Rada Wydziału), służy radą i pomocą wszystkim studentom.

WRSS WIMiC AGH tradycyjnie też organizuje Bal Ceramika i Rajd Ceramika.Stopka